20-10-2017

Huurder heeft over 2015 in totaal € 1.361,40 betaald als voorschot voor de servicekosten. Verhuurder rekent € 1.785, 93 af. De Huurcommissie stelt de betalingsverplichting van de huurder voor de servicekosten over het jaar 2015 uiteindelijk vast op € 1.684,12.