16-04-2018

Huurder heeft in 2016 in totaal € 1.740,00 betaald als voorschot voor de servicekosten. De Huurcommissie stelt de betalingsverplichting van huurder voor die servicekosten over dat jaar vast op € 250,46.