Tijdelijke huurovereenkomst

“TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST” Sinds 1 juli 2016 kunnen door verhuurders ook “tijdelijke” huurovereenkomsten afgesloten worden. Voor een woning bedraagt de “tijdelijke huur” maximaal 2 jaar en voor een kamer maximaal 5 jaar. Sindsdien grossieren particuliere verhuurders in teksten die de indruk wekken dat je huurovereenkomst slechts tijdelijk is en het aan de goede wil van verhuurder is of je huurovereenkomst na verloop van de einddatum wordt verlengd. Maar wat is nu een “tijdelijke huurovereenkomst”? Een huurovereenkomst is “tijdelijk” als daarin een begindatum van de huur en een einddatum genoemd worden. Er mag in de tekst niets staan over verlenging van de huurtijd. Verder moet in de tekst ook vermeld staan, dat de verhuurder minimaal 1 maand voor het verstrijken van de huurperiode de huurder erop moet wijzen, dat de huur afloopt.

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan, is sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Huurcommissie en kantonrechter zijn zeer strikt in het hanteren van de regel dat er niets in de tekst mag staan over verlenging van de huur. Dus ook in het volgende geval is er geen sprake van een tijdelijke huurovereenkomst, maar van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: ‘ De huurovereenkomst eindigt op 31 juli 2018, indien de huurtermijn korter is dan of gelijk aan twee jaren in het geval van een zelfstandige woonruimte, en de verhuurder de huurder minimaal een maand voor het verstrijken van de einddatum informeert over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt. Huurder en verhuurder stemmen in dat met deze mededeling ook wordt verstaan een e-mail naar het bij verhuurder bekende e-mailadres.

Indien de verhuurder de huurder niet of niet tijdig informeert en de einddatum verstrijkt, loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door.’ Immers: er wordt in de tekst gemeld wat er gebeurt als de einddatum verstrijkt: het laatste zinnetje maakt dat er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Laat je dus niet intimideren door teksten als bovenstaande en vraag een toetsing van de aanvangshuur aan, als je denkt dat je te veel betaalt voor je woning. Dat kun je controleren met de HUURPRIJSCHECK. Die kun je vinden op de website van de Huurcommissie: www.Huurcommissie.nl. Eis ook goed onderhoud van verhuurder. Daar is verhuurder namelijk te allen tijde toe verplicht. En hij kan de huur niet opzeggen omdat jij je recht wil halen. Ook bij een “tijdelijke” huurovereenkomst ben je niet machteloos: je hebt als huurder weliswaar géén recht op huurbescherming en zult de woning moeten verlaten aan het einde van de huurtermijn.

Maar ook bij een tijdelijke huurovereenkomst moet de verhuurder er wel voor zorgen, dat de woning geen ernstige gebreken vertoont in de tijd, dat je er woont. Ook moet de huurprijs voor de woning juist zijn. Vraag toetsing van de aanvangshuur altijd aan binnen 6 maanden na het moment dat de huur is ingegaan, ook als je een tijdelijke huurovereenkomst hebt. Het Huurteam helpt je graag bij het doen van een huurprijscheck of het indienen van het verzoek tot toetsing van de huurprijs bij de Huurcommissie. Wil je zeker weten óf je een “tijdelijke huurovereenkomst” of een ‘huurovereenkomst voor onbepaalde tijd’ hebt of heb je andere vragen, neem dan contact op met het HuurTEAM Hilversum.