Problemen met uw huisbaas?

Een door de gemeente Hilversum ondersteund initiatief van het HuurTEAM Hilversum is een meldpunt voor ongewenst gedrag van verhuurders.

Er zijn helaas verhuurders die het niet zo nauw nemen met de rechten van huurders. Behalve dat zij wetten en regels inzake het huurrecht overtreden, storen zij zich niet aan fatsoensnormen, zetten zij huurders onder druk, of gaan zij soms zelfs over tot fysiek geweld. Dit is niet acceptabel en daarom proberen wij met steun van de gemeente Hilversum dit ongewenste gedrag te voorkomen en zo nodig te bestrijden. Dit kunnen wij doordat de gemeente en andere instanties adequaat reageren op verhuurders die over de schreef gaan.

Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag inventariseert gevallen van ongewenst gedrag in Hilversum en zoekt de mogelijkheden dit te veranderen. Huurders die last hebben van dit soort gedrag krijgen ondersteuning via het Meldpunt.

Voelt u zich geïntimideerd of bedreigd, of schendt de verhuurder uw huurrecht?
Laat u dan door ons informeren. Wij ondernemen geen actie zonder overleg met u en gaan vertrouwelijk om met uw informatie.

Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag
Telefoon: 0631992495