Terug

Huurverhoging 2017

Gemaakt op: 13-05-2017 - Laatste update op: 13-05-2017


Huurverhoging 2017

 

Als het goed is heeft iedere huurder inmiddels het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2017 ontvangen van zijn of haar verhuurder. Zo niet, dan zal de verhuurder de huurverhoging niet per 1 juli in kunnen laten gaan. Het voorstel moet namelijk minimaal twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum worden verstuurd aan huurder.

 

De meeste huurders van een sociale huurwoning zullen zijn verrast door het voorstel van verhuurder. De meeste sociale verhuurders beperken de huurverhoging tot het inflatiepercentage van 0,3%. In Hilversum geldt dit voor de huurders van Gooi en Omstreken en Dudok Wonen. Voor beide corporaties geldt dit zelfs voor huurders met een te hoog inkomen in en sociale huurwoning (de zogenaamde ‘scheefhuurders’). Bij De Alliantie ligt het wat ingewikkelder maar kunnen sommige huurders zelfs een huurverlaging tegemoet zien. Vandaar dat ze bij De Alliantie niet van huurverhoging maar van huuraanpassing spreken.

De sociale verhuurders laten zich dus van hun beste kant zien.          

 

Dat geldt uiteraard niet voor de particuliere huursector. De wettelijk toegestane huurverhoging voor zelfstandige woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens (€ 710,68/mnd) bedraagt 2,8% en dat wordt dan ook in de meeste gevallen in rekening gebracht. Als je een te hoog inkomen hebt, kan de huurverhoging zelfs oplopen tot 4,3%. Voor vrije sector-woningen (huur hoger dan € 710,68/mnd) gelden al helemaal geen wettelijke regels: de huurverhoging wordt bepaald door wat huurder en verhuurder in het huurcontract hebben afgesproken.

 

Daarom wat tips voor huurders van particuliere huurwoningen:

1.              check je maximaal redelijke huurprijs op www.huurcommissie.nl. De huurver-hoging mag er niet toe leiden dat de huur boven de maximaal redelijke huurprijs komt. Is dat wel het geval, teken dan bezwaar aan bij de huurcommissie 1).

2.              de huurverhoging voor onzelfstandige woonruimte (kamers en illegaal gesplitste appartementen) mag maximaal 1,8% zijn. Dat zal veel particuliere verhuurders niet verhinderen om toch 2,8% te vragen. Niet intrappen: bezwaar aantekenen.    

3.              als je een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt (tussen de 2,8% en 4,3%) en de verhuurder heeft geen inkomensindicatie van de belastingdienst meegestuurd, dan mag maximaal 2,8% huurverhoging worden gevraagd. Bezwaar aantekenen dus.

4.              klopt de inkomensindicatie van de belastingdienst niet (je inkomen is na 2015 drastisch gedaald of er is iemand uit het huishouden vertrokken) dan kun je eveneens bezwaar aantekenen. Je moet dat dan wel kunnen bewijzen (door bijvoorbeeld je jaaropgave 2016 of een uittreksel uit het bevolkingsregister).

5.              is het huishoudinkomen zo hoog dat de verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging mag vragen (meer dan € 40.349/jaar) maar heeft één van de leden van het huishouden al AOW of woon je met meer dan vier personen in het huis, dan mag maximaal 2,8% huurverhoging worden gevraagd. Wordt er toch meer gevraagd: bezwaar aantekenen.

6.              heeft de huurcommissie huurverlaging toegekend wegens ernstige onderhoudsgebreken en is die huurverlaging nog niet ongedaan gemaakt, dan mag verhuurder geen huurverhoging vragen.  

 

In alle gevallen kan het Huurteam Hilversum je behulpzaam zijn bij het opstarten en uitvoeren van de procedure. Wij bepalen met jou of er een kans is dat je door de huurcommissie in het gelijk wordt gesteld en, als dat het geval is, helpen we je bij het aantekenen van bezwaar bij de huurcommissie. Stuur daarvoor een mail naar [email protected] of maak gebruik van het contactformulier.

 

 

1) dit geldt niet voor vrije sectorwoningen. Uiteraard kan wel bezwaar worden aangetekend tegen een te hoge huurprijs maar dat kan niet via de huurcommissie. Hiervoor zul je naar de kantonrechter moeten. Alleen als je binnen zes maanden na tekenen huurcontract een toetsing van de huurprijs aanvraagt, kan dit via de huurcommissie.