Nieuwe stap richting compleet afschaffen bemiddelingskosten.

De bemiddelingskosten worden nu nog standaard in rekening gebracht bij huurders van particuliere huurwoningen en bedraagt meestal een som gelijk aan én maand huur plus BTW. Deze kosten mogen, ook volgens veel recente rechtspraak, niet in rekening worden gebracht bij huurders van zelfstandige woonruimte. Voor kamerhuurders was nog een uitzondering gemaakt. Dat gaat nu veranderen. Bemiddelingskosten zijn dan echt eindelijk passé!

Op 20 mei 2014 stuurden de minister van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Wonen en Rijksdienst een wetsvoorstel naar de kamer. De voorgestelde regeling ziet in een gelijktrekken van de positie van kamerhuurders met die van huurders van andere woonruimte met het oog op bemiddelingskosten.

Makelaarsverenigingen MvA en VBO zijn het met de stelling eens dat er geen dubbele courtage gevraagd mag worden aan verhuurder en huurder. Het wetsvoorstel vult eerdere wetgeving aan dat de verhuurder de opdrachtgever van een bemiddelingsbureau is en níet de huurder. De kosten van de verhuurmakelaar (bemiddelingsbureau) dient dan ook door de verhuurder betaald te worden.

Heeft u in de laatste jaren bemiddelingskosten betaald? Meldt u bij uw HuurTEAM Hilversum, zij proberen de complete commissie voor u terug te vorderen.