Missers De Alliantie bij woningen Villa Industria, deel 2

De Alliantie vraagt voor de woningen in het complex Villa Industria naast de huurprijs ook zgn. “servicekosten”. Dat mag, want een verhuurder voert soms dingen uit voor de gezamenlijke bewoners, zoals schoonmaken enz. Maar mag alles doorberekend worden?

De Alliantie berekent de huurder in het complex o.a. kosten voor onderhoud van de tuin. Die tuin is echter niet toegankelijk voor die huurders. Dit wordt een “kijktuin” genoemd. Door de rechter is al enkele jaren geleden beslist, dat huurder voor een kijktuin géén kosten voor onderhoud hoeven te betalen.

Ook wordt in de servicekosten een bijdrage gevraagd voor de aangebrachte zonnewering. Maar die zonnewering is op een zodanige manier aan de woningen bevestigd, dat die niet makkelijk verwijderd kan worden. Dan is die zonnewering volgens het HuurTEAM “onroerend” en voor onroerende zaken mogen géén servicekosten gevraagd worden.

Verder hoeven bewoners van de woningen op de begane grond, die een “eigen” voordeur hebben die direct op de straat uitkomt niet mee te betalen aan de kosten van het elektraverbruik van de lift en van de gemeenschappelijke ruimtes in het complex. Volgens het HuurTEAM is met die regel géén rekening gehouden in de vaststelling van de servicekosten.

Er zijn verder bewoners, die in de servicekosten betalen voor een “eigen” parkeerplaats. Maar die parkeerplaats moet nog gemaakt worden in een nog te maken gebouw op het complex.

Met de door De Alliantie gevraagde servicekosten voor het complex is dus nogal wat mis. Volgens de wettelijke regels moet De Alliantie binnen 6 maanden na 01-01-2016 de eerste afrekening van die servicekosten aan de huurders sturen. Wij adviseren de bewoners die afrekening kritisch te bekijken.

Het HuurTEAM kan u helpen bij het beoordelen van de afrekening van de servicekosten. Als in overleg met De Alliantie niet tot een juiste afrekening kan worden gekomen, kan daarover een procedure bij de Huurcommissie gestart worden.