Meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag in Hilversum

REGIO  |  27 november 2014   |   Door de Dichtbijredactie (Gooi en Eembode)

HILVERSUM - HuurTEAM Hilversum heeft een meldpunt open gesteld voor huurders die last hebben van (wan)gedrag van hun verhuurder. De gemeente Hilversum en het HuurTEAM willen dergelijk gedrag gaan aanpakken.

In de dagelijkse praktijk loopt het HuurTEAM steeds vaker aan tegen verhuurders die het niet zo nauw nemen met de rechten van huurders, meldt Henk Scheffer van het HuurTEAM. 'Zij houden zich niet aan wet- en regelgeving, doen weinig of niets aan onderhoud en intimideren huurders die het HuurTEAM om bijstand of advies vragen. Veel huurders durven het HuurTEAM dan ook niet eens in te schakelen.'

Soms gaan verhuurders zelfs over tot fysiek geweld, vervolgt Scheffer. 'Alleen al de laatste paar maanden hebben we enkele keren meegemaakt dat de politie heeft moeten ingrijpen bij verhuurders die hun handen niet konden thuishouden. Ook worden kamerbewoners opgescheept met medebewoners die ernstige overlast bezorgen. Andere pesterijen die voorkomen zijn bijvoorbeeld het staken van de levering van energie en water.'

In Hilversum zijn er bemiddelingsbureaus die in feite werken voor de verhuurder, maar de kosten in rekening brengen bij de huurder. Dat betekent dat de huurder één maand huur betaalt voor de 'bemiddeling'. Scheffer: 'In enkele gevallen hebben wij met succes de betaalde kosten kunnen terugvorderen. Huurders die dergelijke kosten hebben betaald, kunnen zich bij ons melden. Wij bekijken dan voor hen of terugvorderen zinvol is.'

Een meldpunt kan oneerlijke handelspraktijken ook doorgeven aan de gemeente, zodat die op grond van de verordening wellicht een boete zou kunnen opleggen. Verder ziet het HuurTEAM dat bemiddelaars stelselmatig woonruimte aanbieden tegen een huurprijs ver boven hetgeen maximaal redelijk is en/of dat bijkomende 'servicekosten' tot veel te hoge bedragen worden berekend. Scheffer: 'Ook dan kunnen we vaak iets voor huurders doen.'

De praktijkervaringen van het HuurTEAM zijn besproken tijdens werkbezoeken aan diverse raadsfracties. Met name de fractie van de SP heeft wethouder Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA) met klem verzocht met het HuurTEAM te onderzoeken of gezamenlijk optrekken vruchtbaar kan zijn.

Gesprekken met de wethouder daarna hebben haar ook tot het inzicht gebracht dat de getroffen huurders moeten worden ondersteund. Wethouder Van Vroonhoven-Kok licht toe: 'Het meldpunt kan niet alleen maar bijdragen aan het verbeteren van het woongenot, maar ook aan de leefbaarheid in buurten. Met het team bouw- en woningtoezicht heeft de gemeente een handhavende taak. Samenwerken is dan ook logisch.'

Huurders met vragen of problemen kunnen terecht op de website van het HuurTEAM (www.huurteamhilversum.nl) of telefonisch contact opnemen met 06-31992495. Het Meldpunt onderzoekt dan de klacht en gaat er zo nodig mee aan de slag. Als het Meldpunt het probleem niet alleen kan oplossen, wordt de aanpak besproken met gemeentelijke diensten als Wonen en Handhaving, buurtbemiddeling, de politie of Versa Welzijn.