Het Huurteam werkt op basis van ‘no cure, no pay’. Dat geldt in ieder geval voor huurders die een (kale) huurprijs betalen van minder dan € 737,14 per maand (de liberalisatiegrens). Voor huurders, die meer dan € 737,14 per maand betalen rekenen we in principe een uurtarief van € 50. Een eerste gesprek is altijd gratis. Op basis van dat eerste gesprek maken wij een inschatting wat we voor je kunnen betekenen en hoeveel je dat gaat kosten. Blijkt dat jouw huurprijs eigenlijk minder zou moeten zijn dan € 737,14 per maand, dan geldt gewoon ‘no cure, no pay’.

Als we een procedure voor je winnen, rekenen we 15% van het ‘gewonnen’ bedrag als vergoeding. Voor een huurverlaging geldt 15% van het jaarbedrag aan huurverlaging. Krijg je dus bijvoorbeeld 100 euro per maand huurverlaging, dan betaal je het Huurteam 15% x 100 x 12 = 180 euro. Krijg je, dankzij het huurteam, een bedrag van € 500 aan servicekosten terug, dan vraagt het Huurteam € 75 als vergoeding. Voor huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken geldt dat deze huurverlaging tijdelijk is. In dat geval betaal je enkel 15% over de periode dat de huurverlaging heeft gegolden (met een maximum van 12 maanden).

Wat tegenwoordig nogal eens voorkomt is dat de verhuurder, na een voor hem verloren procedure, domweg weigert te betalen. In dat geval moet je als huurder zelf achter je geld aan. Dat is in de praktijk vaak lastig en er is een risico dat je door procedure- of vormfouten alsnog achter het net vist. Het Huurteam kan ook deze procedure voor je doen. Wij werken daarvoor samen met een vaste deurwaarder die, ingeval de verhuurder echt hardnekkig is, over kan gaan tot gerechtelijke invordering. Ook voor deze dienstverlening betaal je 15% van het in te vorderen bedrag aan het Huurteam.