Huurverhoging 2019

Huurverhoging 2019 

 

Inmiddels zullen alle huurders wel een enveloppe van de verhuurder in de bus hebben gehad (of een bericht per mail) met het huurverhogingsvoorstel per 1 juli 2019. Zo’n huurverhogingsvoorstel is gebonden aan een aantal spelregels. Als verhuurder zich daar niet aan houdt, kunt u bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging. Er is daarbij een verschil tussen niet-geliberaliseerde huurwoningen (kale huurprijs maximaal € 720,42 per maand) en geliberaliseerde huurwoningen (met een kale huurprijs daarboven). 

 

Niet-geliberaliseerde huurwoningen 

 

Voor niet-geliberaliseerde huurwoningen geldt een maximale huurverhoging van 4,1%. Dat geldt voor huurders met een inkomen tot € 42.436. Is het inkomen op het adres hoger, dan mag verhuurder maximaal 5,6% huurverhoging vragen. Dat heet dan een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de bepaling van het inkomen tellen alle inkomens van bewoners van 23 jaar en ouder mee. Uitgegaan wordt van de inkomens in 2017. 

 

Kamers (niet zelfstandige woonruimte) 

 

Voor kamerhuurders geldt een lagere maximale huurverhoging: 3,1%. Een kamer is een woonruimte zonder eigen toilet, badkamer en/of keuken. 

 

Bezwaar tegen de huurverhoging 

 

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging dan kan dat op basis van een aantal zaken: 

  • Door de huurverhoging komt de huurprijs boven de maximaal redelijke huur (die staat soms in het huurverhogingsvoorstel aangegeven, anders moet u die zelf vast stellen. Dat kan via de huurprijscheck op de website van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl/huurprijscheck) 
  • De huur is door de huurcommissie of de rechter tijdelijk verlaagd vanwege onderhoudsgebreken 
  • In het voorstel staan fouten (bijv. een verkeerde oude huurprijs) of je betaalt een all-in huur (huur waar geen onderscheid tussen de huur en bijkomende kosten wordt gemaakt. Dit komt vooral voor bij kamers). 

Let op: onderhoudsgebreken zijn geen reden om de huurverhoging te weigeren. In geval van onderhoudsklachten moet u de verhuurder informeren over de klachten (per brief of per mail). Heeft de verhuurder binnen zes weken niet gereageerd op uw klachten dan kunt u de huurcommissie vragen om huurverlaging wegens onderhoudsgebreken. 

  

Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u ook bezwaar maken in het geval dat: 

  • De verhuurder geen inkomensindicatie van de Belastingdienst heeft toegevoegd aan het huurverhogingsvoorstel 
  • De inkomensgegevens niet kloppen 
  • Uw inkomen in 2018 tot onder de grens van € 42.436 is gedaald (er is iemand van het adres vertrokken, uw inkomen of van één van de huisgenoten is flink gedaald) 
  • Het huishouden uit 4 personen of meer bestaat    
  • Één van de bewoners AOW heeft, chronisch ziek is of gehandicapt. 

 

Hoe maak je bezwaar? 

 

Je maakt bezwaar door, voor de ingangsdatum van de huurverhoging, een brief aan de verhuurder te sturen waarin je je bezwaren opschrijft. Een standaardbrief voor bezwaren tegen de huurverhoging vindt u als download onder aan dit artikel. Deze brief stuurt u aan uw verhuurder, niet aan de huurcommissie! Reageert de verhuurder niet of negatief, dan kunt u de huurcommissie vragen om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurverhoging. Zie verder de website van de huurcommissie (www.huurcommissie.nl). 

Deze procedure geldt voor niet-geliberaliseerde huurwoningen en onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur). 

 

Bezwaar bij een geliberaliseerd huurcontract 

 

Als uw huur meer dan € 720,42 per maand (kale huurprijs) bedraagt geldt bovenstaande procedure niet. Niet geliberaliseerde huurcontracten zijn er in alle vormen en maten. De jaarlijkse huurverhoging kan op veel verschillende manieren zijn geregeld. 

 

Over het algemeen wordt in het huurcontract bepaald wat de jaarlijkse huurverhoging is. Doorgaans wordt daarbij aangesloten op de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het CBS. Die bedraagt dit jaar ergens tussen de 2,5% en 3,0%. Naast de stijging van het prijsindexcijfer wordt vaak nog een mogelijke extra huurverhoging in het contract opgenomen van bijvoorbeeld 5%.  

 

Als een huurverhoging in het huurcontract is afgesproken behoeft verhuurder de huurverhoging niet officieel aan te zeggen: een herinnering aan de afspraken in het huurcontract is voldoende. Hiervoor is geen minimale termijn: een dag van tevoren is in principe voldoende. Verhoogt de verhuurder de huur met meer dan het afgesproken percentage dan kunt u daar bezwaar tegen maken. 

 

Staat er in het contract niets over de jaarlijkse huurverhoging dan kan de verhuurder de huur in beginsel niet verhogen. Veel verhuurders sluiten ook contracten voor een jaar af en doen u na een jaar een voorstel voor een nieuw huurcontract. Check in dat geval goed uw oude huurcontract: als daar ook maar iets instaat over verlenging na een jaar is er namelijk sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en kan de verhuurder u niet verplichten een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan. 

 

Mag dat wel en vindt u de huurverhoging in het nieuwe contract buiten proporties, dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen met het verzoek de huurovereenkomst op te zeggen. De rechter beoordeelt dan of er sprake is van een redelijke huurverhoging. Vindt de rechter de huurverhoging redelijk, dan mag de verhuurder u uit uw huis zetten. Aan een dergelijke procedure zit dus nogal een risico: laat u daarom vooraf goed informeren. Wij zijn u hierbij graag van dienst. 

   

Vragen? 

Als u vragen heeft over bovenstaand artikel, u komt er zelf niet uit of u zit in een situatie die afwijkt van wat hierboven staat, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag en onze adviezen zijn (binnen Hilversum) kosteloos.  

   

Downloads

Bezwaarschrift huurverhoging