HuurTEAM Hilversum "boos" over wetswijzigingen

Vanaf 01-07-2014 is de wet over de huurprijzen op een aantal punten gewijzigd. In het nadeel van de huurders, vind het HuurTEAM Hilversum. Vooral kamerbewoners worden door de wijziging ernstig benadeeld. Maar ook andere huurders zullen misschien nadeel van deze wijziging hebben.

In veel woningen, waarin kamers aan bijv. studenten verhuurd worden, is een collectieve centrale verwarming aanwezig. Ook elektra en water worden veelal door de verhuurder verstrekt. De bewoners hebben geen "eigen" meters voor het verbruik. Verhuurders "gokken" daarom vaak maar een beetje bij het vaststellen van het maandelijkse voorschot voor die nutskosten.

Tot de wetswijziging konden kamerbewoners bij de Huurcommissie vragen dat voorschot aan te passen (te verlagen), als een verhuurder daarin een erg hoog bedrag voor gas, water en elektra had verwerkt.

Vanaf 01-07-2014 heeft de wetegever in diens "wijsheid" bepaald, dat het leveren van "gas, water en elektra" niet meer als "servicekosten" gezien wordt. Dat heeft te maken met de invoering van de zgn. "Warmtewet", waarover hierna meer.

Ook heeft men besloten, dat allén huurders met een "eigen" verwarming en/of elektra- en wateraansluiting achter de "eigen" voordeur nog een verzoek tot aanpassing van het voorschot voor de nutsvoorzieningen bij de Huurcommissie kunnen doen.dt de aanpak besproken met gemeentelijke diensten als Wonen en Handhaving, buurtbemiddeling, de politie of Versa Welzijn.

Dit betekent dus, dat vanaf 01-07-2014 met name kamerbewoners het voorschot voor de nutsvoorzieningen niet meer bij de Huurcommissie kunnen laten toetsen. Die kamerbewoners betalen dus vanaf nu mogelijk een (erg) hoog voorschot voor die nutskosten. Zij moeten dan afwachten, of hun verhuurder na afloop van een kalenderjaar een afrekening voor die kosten stuurt. De verhuurder heeft daarvoor nog 6 maanden ná afloop van een jaar. Daarná kunnen de bewoners dan pas bij de Huurcommissie die afrekening laten toetsen.

Is de Huurcommissie het vervolgens eens met de huurder, dat die afrekening niet klopt, blijft het hoge voorschot voor de toekomst toch gewoon hetzelfde. De nieuwe wet verbiedt de Huurcommissie dat voorschot aan te passen!

Duidelijk is, dat over deze wetswijziging niet is nagedacht door "terzakekundigen". Kamerbewoners hebben het vaak al niet breed, betalen een (hoog) voorschot en moeten mogelijk maanden wachten voordat daarover een beslissing van de Huurcommissie is. Zie dan maar je geld terug te krijgen van de verhuurder! En mag de Huurcommissie dat voorschot niet eens meer aanpassen!

Maar: ook voor alle andere huurders "dreigt" een ingrijpende aanpassing in de behandeling van geschillen over de afrekening van de nutsvoorzieningen.

Hiervoor is al even de Warmtewet genoemd. Volgens die wet is iedere verhuurder, die mér dan 10 woningen heeft waarin via individuele meters "gas, water en elektra" geleverd wordt aan de huurders, een "energieleverancier". Dus bijv. woningcorparaties als De Alliantie of Gooi & Omstreken zijn straks "energieleverancier"!

Nu is deze wijziging niet de belangrijkste, waartegen het HuurTEAM Hilversum bezwaren heeft. De Warmtewet bepaalt echter ók, dat een "onafhankelijke commissie" moet gaan oordelen over geschillen tussen afnemers van "gas, water en elektra" en de leveranciers daarvan.

Al jaren bestaat de "Geschillencommissie energie". Deze commissie oordeelt (ook) over geschillen tussen afnemers en leveranciers van gas, water en elektra, maar leidt eigenlijk een kwijnend bestaan. Huurders vragen immers de Huurcommissie hun klachten over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten/de stookkosten te beoordelen.

De Huurcommissie komt - zoals de situatie er nu uitziet - echter "buiten spel" te staan bij deze geschillen door de wetswijziging van 01-07-2014. Immers: de Huurcommissie oordeelt over "servicekosten" en de wetgever heeft in de nieuwe wet vastgesteld, dat klachten over gas, water en elektra niet meer onder "servicekosten" vallen.

Ook over déze wijziging is dus niet nagedacht! Maakt een verhuurder én jaarafrekening op voor alle servicekosten (incl. de stookkosten), moet een huurder naar twee instanties om daarover te klagen, mocht die huurder de afrekening bijv. te hoog vinden.

Tegen beide wetswijzigingen is al veel geprotesteerd bij diverse kamerfracties. Het HuurTEAM Hilversum hoopt, dat die protesten alleen maar luider worden, als iedereen gaat ontdekken welke ernstige financiële gevolgen de wijziging over het voorschot voor - met name - de vele studenten en andere kamerbewoners hebben.

Maar ook de wijziging voor de toetsing van de stookkostenafrekeningen is ernstig in het nadeel van de huurders. Waarom moet de expertise, die de Huurcommissie al vele jaren heeft bij het beoordelen van "servicekostenafrekeningen" ineens van die organisatie worden afgenomen? En waarom moet een volledig "onbekende" club dat werk gaan overnemen? Is de "Geschillencommissie energie" wel toegerust voor dat werk? Of moeten huurders straks járen gaan wachten op een oordeel van die commissie, omdat men de vele zaken niet kan verwerken?