HuurTEAM helpt.

Het HuurTEAM Hilversum helpt huurders bij problemen met hun verhuurders. Die problemen kunnen klein of groot zijn, maar één ding zijn ze allemaal: vervelend en ze moeten opgelost worden. In deze rubriek vertellen wij over recente zaken, waarin wij de huurder(s) hebben geholpen bij het vinden van de oplossing van hun problemen. Uiteraard zonder namen vanwege de privacy.

Zo kwamen wij in contact met de bewonerscommissie van aanleunwoningen bij een groot verzorgingstehuis. Zij betaalden al jaren "servicekosten" voor o.a. tuinonderhoud, de kosten voor alarmering bij brand en de kosten voor gebruik van de algemene ruimten in het tehuis. Die kosten waren wel erg hoog, werd door onze consulent vastgesteld en werden ieder jaar ook steeds hoger. En dat, terwijl een groot deel van de tuin rondom het complex niet uitsluitend voor de bewoners was, maar iedereen daarvan kon genieten. Als een tuin dus "openbaar" is, hoeven de huurder niets aan het tuinonderhoud te betalen. Dit is al jaren een vast beleid van de Huurcommissie, de overheidsinstantie die in geschillen tussen huurders en verhuurders als "rechter" optreedt. Ook voor het doorberekenen van de kosten van "brandalarmering" en "kosten alg. ruimten" heeft de Huurcommissie een beleid vastgesteld.

Met de bewonerscommissie van de aanleunwoningen zijn wij in overleg gegaan met de verhuurder. Dat heeft ertoe geleid, dat de bedragen voor de 3 kostenposten sterk verlaagd zijn. De ruim 180 bewoners krijgen elk een flink bedrag aan betaalde "servicekosten" terug over de jaren 2012 en 2013. Het totale bedrag dat alle bewoners bij elkaar terug krijgen komt op meer dan €50.000,= . Daar komt nog tenminste een bedrag van €25.000,= bij over 2014, waarover met de verhuurder ook al afspraken gemaakt zijn.

"Servicekosten" zijn een moeilijk begrip. Waarom moet ik "servicekosten" betalen? Wat valt er wèl en niet onder? Betaal ik niet teveel? Moet mijn verhuurder mij de rekeningen sturen, als ik daar om vraag?