HuurTEAM en Huurcommissie: wie wat waar?

Op deze website komt u regelmatig “HuurTEAM” en “Huurcommissie” tegen. Dat lijkt hetzelfde, maar dit zijn 2 aparte organisaties, die verschillende dingen doen.  

Het HuurTEAM:

Het “HuurTEAM” is een stichting, die is opgericht om huurders te helpen bij het oplossen van problemen met hun verhuurders. Voor die Stichting zijn een aantal “consulenten” actief. Deze consulenten zijn bijv. door hun (vroegere) werk goed op de hoogte van het “huurrecht” en hebben ervaring met het oplossen van problemen. De consulenten krijgen geen salaris, wel een onkostenvergoeding. HuurTEAM krijgt voor de werkzaamheden subsidie van de Gemeente Hilversum. Voor huurders uit Hilversum is de hulp van het HuurTEAM gratis! Heeft u een probleem met uw verhuurder en komt u daar niet uit, kunt u met ons contact opnemen. Een consulent komt dan bijv. bij u thuis om naar de onderhoudsklacht(en) te kijken of andere problemen te bespreken. Wij gaan daarna altijd eerst met uw verhuurder praten of sturen die een brief met het verzoek uw probleem op te lossen. Lukt het niet uw probleem op te lossen omdat bijv. uw verhuurder niet wil meewerken, dan pas wordt de volgende stap gezet. Afhankelijk van uw probleem is dat dan inschakeling van de Huurcommissie of de rechter. Natuurlijk blijven wij u dan ook helpen! U hoeft geen dure advocaat in te schakelen.  

De Huurcommissie:

De “Huurcommissie” is een door de Overheid opgerichte organisatie en onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het “huurrecht” mag de Huurcommissie beoordelen of bijv. een door een verhuurder voorgestelde nieuwe huurprijs voor een woning/kamer “redelijk” is, of de afrekening van de servicekosten van uw verhuurder wel klopt en nog een aantal andere zaken. U kunt de Huurcommissie zien als een soort van “rechtbank” voor huurkwesties, maar dan een rechtbank die voor iedereen toegankelijk is. Een “procedure” bij de Huurcommissie kost u €25,00. Dat bedrag krijgt u weer terug, als u in het gelijk gesteld wordt. De Huurcommissie beoordeelt het geschil tussen een huurder en verhuurder. Er wordt een rapport over de zaak opgemaakt en er wordt een hoorzitting gehouden, waar huurder en verhuurder hun verhaal kunnen vertellen. Daarna doet de Huurcommissie een uitspraak over de zaak. Die uitspraak is bindend tussen partijen (beide partijen moeten zich daar dus aan houden) tenzij één van hen binnen 8 weken naar de rechter gaat. Voor alle duidelijkheid: de Huurcommissie kan uw verhuurder niet “dwingen” om bijv. uw kapotte douche te repareren. Maar de Huurcommissie zet bij zo’n kapotte douche dan wèl in de uitspraak, dat u minder huur hoeft te betalen, totdat verhuurder die douche repareert. De Huurcommissie is onafhankelijk. Dat staat zo in de wet. Er wordt door het Ministerie dus niet voorgeschreven wat de uitspraak van de commissie in bepaalde gevallen moet zijn. Iedere zaak wordt beoordeeld door 3 personen.