Huis isoleren

Huurhuis isoleren?

Vraag de huisbaas om een voorstel!!

Veel particuliere huurwoningen zijn slecht geïsoleerd. Je betaalt daardoor vaak een vermogen aan energiekosten. Daar kun je als huurder iets aan doen: je kunt je verhuurder vragen een voorstel te doen voor isolatie van je woning. Ook vervanging van de CV-ketel (of oude gaskachel) behoort tot de mogelijkheden. Je verhuurder is verplicht je een voorstel te doen. Wel moet je bereid zijn om een huurverhoging te betalen. Die huurverhoging kun je dan weer, als je denkt dat die te hoog is, laten toetsen door de huurcommissie.

Bovenstaande procedure is gebaseerd op artikel 7.243 uit het Burgerlijk Wetboek. Letterlijk staat daar:

Artikel 7.243:

1. Indien woonruimte in een gebouwde onroerende zaak voorzieningen behoeft als bedoeld in lid 2, kan de rechter op verzoek van de huurder bepalen dat de verhuurder verplicht is deze verbetering op eigen kosten aan te brengen, mits de huurder zich bereid heeft verklaard tot het betalen van een huurverhoging die in redelijke verhouding staat tot deze kosten. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

2. Voorzieningen als bedoeld in lid 1 zijn:

a. het thermisch isoleren van de uitwendige scheidingsconstructies;

b. het thermisch isoleren van de constructie die de scheiding vormt met de kruipruimte;

c. het ten behoeve van de verwarmingsinstallatie plaatsen van een verwarmingsketel met een opwekkingsrendement van ten minste 80%, indien de bestaande verwarmingsketel ten minste tien jaren oud is.

Het Huurteam Hilversum heeft bovenstaand artikel onlangs gebruikt om isolatie van een woning van De Alliantie af te dwingen. De Alliantie weigerde om tegemoet te komen aan het verzoek van de huurder. Het Huurteam is namens huurder naar de rechter gestapt. Vlak voordat de rechter uitspraak zou doen, stelde De Alliantie voor de zaak te schikken en deed alsnog een voorstel voor isolatie van de woning.

Wilt u ook een betere isolatie van uw woning omdat de energiekosten de pan uit rijzen?

Neem dan contact op met het Huurteam!