Verhuurder wil de woning/kamer aanpassen. Moet ik daarmee akkoord gaan?

Uw verhuurder wil uw woning of kamer gaan verbouwen en/of moderniseren. Gaat het om kleine reparaties en/of aanpassingen, dan moet hij eerst met u overleggen over welke zaken hij wil doen en wanneer. Over het algemeen zijn hier meestal geen problemen bij. Bij grote verbouwingen en/of reparaties aan woningen zijn er vaak wel problemen.

Wil een verhuurder een grote verbouwing en/of reparatie uitvoeren, moet hij met een plan (op papier!) komen en dat aan u voorleggen. In dat plan moet staan welke werkzaamheden verhuurder wil laten uitvoeren en hoe lang dat gaat duren. Ook moet in dat plan staan of verhuurder eventueel de huurprijs wil gaan verhogen ná de verbouwing.

Verhuurder moet in het plan ook aangeven of u bijv. tijdens de verbouwing in de woning kan blijven of dat u tijdelijk in een andere "wisselwoning" kan verblijven.

Gaat de verbouwing zóver, dat u misschien zelfs helemaal niet meer in de woning terug kunt komen en dus moet verhuizen, moet verhuurder zorgen voor een andere woning. Dan moet hij u ook een "verhuisvergoeding" betalen.

Als u met uw verhuurder problemen heeft over een verbouwing, neem contact met ons op. Wij bekijken de voorstellen van verhuurder en nemen contact met hem op om de problemen te bespreken en op te lossen. Is geen oplossing mogelijk, zal verhuurder naar de rechter moeten om toestemming te vragen voor de verbouwing. Wij zullen u in dat geval uiteraard ook helpen!