Verhuurder vraagt na een verbouwing ineens heel veel meer huur. Kan dat zomaar?

Nee, dat kan niet "zomaar". Als een verhuurder wil verbouwen en het gaat om "grote" veranderingen, moet hij vooraf een plan maken. In dat plan moet hij aangeven wat hij wil gaan verbouwen, wanneer hij dat wil gaan doen, hoe lang dat gaat duren én of de huurprijs door die verbouwing verhoogd wordt. U kunt dan al bezwaar maken tegen die huurverhoging.

Belangrijk is ook, of de werkzaamheden van verhuurder echt een "verbetering" van de woning zijn, of dat alleen maar achterstallig onderhoud aan de woning is gedaan.

Heeft verhuurder echt alleen maar onderhoud aan de woning uitgevoerd, dan mag de huurprijs niet verhoogd worden. Zijn ook andere werkzaamheden uitgevoerd, dan mág de huurprijs wel verhoogd worden, maar alleen met een "redelijk bedrag". Dat bedrag hangt samen met de kosten, die verhuurder gemaakt heeft. Verhuurder moet u aantonen, dat de huurverhoging die hij voorstelt "redelijk" is.

Het is vaak erg moeilijk na te gaan of het voorstel van een verhuurder "redelijk" is. Neem daarom in zo'n geval contact met ons op. Wij bekijken dan welke werkzaamheden verhuurder in uw woning gedaan heeft en bespreken met verhuurder het voorstel.

Kan met uw verhuurder geen (goede) afspraak over de voorgestelde huurverhoging gemaakt worden, kunnen wij in overleg met u een procedure bij de Huurcommissie starten. Dan wordt in uw woning een onderzoek ingesteld. De Huurcommissie stelt op basis van dat onderzoek dan vast wat de "redelijke" huurverhoging mag zijn.