Is mijn huur wel juist?

Ik heb pas (nog geen 6 maanden geleden) een woning/kamer gehuurd. Is de huur die ik moet betalen wel juist?

Woont u nog géén 6 maanden in uw huurwoning of -kamer? En wilt u zeker weten of uw verhuurder wel de juiste huurprijs voor die woning/kamer vraagt? Dan kunt u het volgende doen.

De (maximum) huurprijs, die een verhuurder voor een woning/kamer mag vragen, is afhankelijk van het aantal punten, dat uw woning/kamer heeft. Die punten worden berekend voor de oppervlakte van alle vertrekken en voor "luxe voorzieningen" zoals een afzuigkap of een tweede toilet, een grote tuin enz.

Via de "Huurprijscheck" kunt u de maximale huurprijs van de woning/kamer berekenen. Kijkt u even bij het antwoord op vraag 1 waar u die "Huurprijscheck" vindt en wat u moet doen. Print de puntentelling van de woning/kamer en kijk dan hier verder.

Als de puntentelling een lágere huurprijs van de woning/kamer berekent dan u nu betaalt, adviseren wij u een procedure tot "toetsing van de aanvangshuurprijs" te starten bij de Huurcommissie.

De onderzoeker van de Huurcommissie controleert dan meteen, of de woning/kamer geen onderhoudsgebreken heeft, die de verhuurder moet oplossen. Zijn er ernstige klachten, dan kan de huurprijs van de woning/kamer tijdelijk verlaagd worden, totdat verhuurder die problemen oplost.

Wij helpen u bij alle stappen. Wij kunnen samen met u de "huurprijscheck" doen en ook de woning/kamer bekijken op eventuele onderhoudsklachten. Natuurlijk helpen wij u ook, als u bij de Huurcommissie een procedure wil starten voor huurverlaging en het verhelpen van de onderhoudsklachten. Wij komen bij het onderzoek in de woning, gaan met u mee naar de hoorzitting van de Huurcommissie en letten erop, dat de verhuurder de uitspraak van die commissie ook uitvoert, als er onderhoudsklachten zijn vastgesteld.