Ik twijfel over extra kosten. Wat kan ik doen?

Ik moet (erg) veel (bij)betalen voor de stookkosten en/of andere servicekosten. Klopt dat wel?

Afrekeningen van “stookkosten” en de andere “servicekosten” zijn vaak erg moeilijk te lezen en te begrijpen. Een verhuurder is verplicht inzage te geven in de nota's waarop zijn berekening gebaseerd is. Hij is niet verplicht kopieën van nota's op te sturen. Maar moeten alle kosten, die daar op staan ook echt door die huurder betaald worden?

Twijfelt u of uw verhuurder wel de juiste posten in rekening brengt of over de hoogte van de bedragen, die op de afrekening staan, neem dan eerst contact op met de verhuurder. Die is verplicht u uitleg te geven en moet u zelfs kopieën van de nota’s toesturen, waarmee hij zijn berekeningen heeft gemaakt.

Komt u er met uw verhuurder niet uit, of is zijn toelichting niet voldoende, neem dan contact met ons op. Wij gaan in gesprek met uw verhuurder en als dat niet tot een resultaat leidt, kan een procedure bij de Huurcommissie misschien een mogelijkheid zijn. De Huurcommissie vraagt bij uw verhuurder alle rekeningen op en controleert de afrekening. Van het resultaat van dat onderzoek wordt een rapport opgemaakt. Aan de hand van dat rapport bepaalt de Huurcommissie dan welk bedrag u moet betalen.