Ik heb klachten over het onderhoud van mijn woning/kamer. Wat kan ik doen?

Een verhuurder moet zijn woningen/kamers onderhouden. Maar wat nu, als hij dat niet doet en u heeft ernstige klachten? Bijvoorbeeld een lekkage of de ventilatie in de douche doet het niet (goed) en er zit daar overal schimmel. U heeft al heel vaak bij de verhuurder geklaagd, maar er gebeurt niets.

Het antwoord is: neem zo snel mogelijk met ons contact op, zeker als het om heel ernstige dingen gaat. Wij komen dan bij u langs en maken een lijst van de gebreken. Met die lijst stappen wij naar uw verhuurder en vragen hem op hele korte termijn actie te nemen om de klachten op te lossen.

Gaat uw verhuurder ondanks onze bemiddeling nog niet aan het werk? Dan zijn er 2 mogelijkheden.

In heel dringende zaken kunnen wij een kort geding starten bij de Rechtbank. U heeft bijv. een gat in het dak van de woning en de regen stroomt binnen. U moet dan wel kosten betalen (de kosten van de deurwaarder en het griffierecht), maar dat geld moet verhuurder u weer terug betalen, als de rechter hem veroordeelt om het gebrek te repareren.

In alle andere gevallen schrijven wij namens u verhuurder een brief, waarin wij de klachten nog eens aan hem doorgeven. Verhuurder heeft dan volgens de wet 6 weken de tijd die klachten op te lossen. Doet hij dat niet - of slechts een beetje - dan kunnen wij namens u een zgn. "onderhoudsprocedure" starten bij de Huurcommissie.

Een onderzoeker van de Huurcommissie komt dan de woning/kamer bekijken aan de hand van de lijst met klachten. Van zijn onderzoek wordt een rapport gemaakt, wat op een hoorzitting van de Huurcommissie wordt besproken.

Afhankelijk van de ernst van uw klachten kán de Huurcommissie in een uitspraak de huurprijs van de woning/kamer verlagen tot 40% of 60%. Bij hele ernstige gebreken zelfs tot 20%. Die verlaging gaat in op de 1e dag van de maand, nadat wij de brief over de klachten aan de verhuurder hebben gestuurd. De verlaging duurt net zolang tot alle klachten, die de Huurcommissie in de uitspraak noemt, door de verhuurder zijn verholpen.

Let op: de Huurcommissie behandelt alleen de klachten, die in de brief aan de verhuurder genoemd zijn. Nieuwe klachten die later ontstaan zijn neemt de Huurcommissie niet in behandeling. Daarvoor moet eventueel weer een nieuwe procedure gestart worden.

Let op: als uw verhuurder werkzaamheden in de woning/kamer wil uitvoeren om uw klachten op te lossen móet u meewerken. U mag de verhuurder of een aannemer dus niet (steeds) afzeggen, omdat u de voorgestelde datum niet uitkomt.

Zijn alle gebreken door de verhuurder opgelost, dan kunt u samen afspreken, vanaf welke datum u weer de hele huurprijs gaat betalen. Komt u daar niet uit of vind u dat verhuurder het werk niet goed gedaan heeft, dan moet verhuurder weer naar de Huurcommissie gaan. Dan komt weer een onderzoeker kijken, of alle klachten echt opgelost zijn. Daar komt dan een nieuwe uitspraak over.

Wij helpen u bij alle stappen. Wij schrijven de brief aan de verhuurder, zijn bij het onderzoek in de woning van de Huurcommissie, gaan met u mee naar de hoorzitting van de Huurcommissie en houden in de gaten of verhuurder ook gaat repareren.