Ik heb "bemiddelingskosten" betaald voor de nieuwe woning/kamer. Mag dat wel?

Vaak worden woningen en kamers gehuurd via bureaus als Rots-Vast of Direct Wonen. Die bureaus rekenen meestal 1 maand huur als “bemiddelingskosten“. Dat zijn vaak hoge bedragen.

Heeft u een kamer gehuurd, dan mag volgens de wetgever een bedrag aan “bemiddelingskosten” gevraagd worden.

Heeft u een woning gehuurd, dan mogen echter géén bemiddelingskosten (meer) gevraagd worden. Daarover heeft het HuurTEAM al een aantal procedures gevoerd bij de Rechtbank en met succes! Inmiddels heeft zelfs de Hoge Raad - de hoogste rechter in ons land - een uitspraak over bemiddelingskosten gedaan: mag niet! Als die kosten wel betaald zijn, moet het bureau die kosten direct terug betalen.

Daarom: heeft u “bemiddelingskosten” betaald, neem dan contact met ons op. Wij bekijken, of u een woning of een kamer gehuurd hebt. Gaat het om een gehuurde woning, nemen wij contact op met het bureau en vragen de kosten terug. Doet men dat niet, kan – in overleg met u – een procedure bij de Rechtbank gestart worden. Als de rechter het bureau veroordeelt de bemiddelingskosten aan u terug te betalen, moet dat bureau ook nog de kosten betalen, die u voor het starten van de procedure heeft betaald.