Ik betaal een "all-in" prijs voor de woning/kamer. Mag dat?

Veel verhuurders vinden het makkelijk: zij laten huurders een “all-in”prijs betalen voor een woning of een kamer. “All-in”, dus incl. gas, water, licht en soms nog andere bijkomende kosten, zoals de gemeentelijke belastingen of de kosten voor “meegehuurde” inventaris en/of stoffering. Waarom is dit makkelijk voor een verhuurder? Omdat een verhuurder dan niet ieder jaar voor een huurder een afrekening van de bijkomende kosten (de “servicekosten”) hoeft te maken. Dat is soms een hoop werk en de meeste verhuurders vinden het maken van zo’n afrekening te moeilijk.

De wetgever is echter heel duidelijk over “all-in”prijzen: een verhuurder moet een duidelijke splitsing maken van de betaalde “prijs”. De huurder moet weten wat de “kale huurprijs” van de woning/appartement is en wat het bedrag is, dat iedere maand als voorschot wordt betaald voor de bijkomende kosten.  De verhuurder is nl. verplicht binnen 6 maanden na het einde van een kalenderjaar met de huurder de “servcicekosten”  af te rekenen.

Betaalt u een “all-in”prijs voor uw woning of kamer, dan kunt u vanaf 01-07-2014 uw verhuurder schriftelijk een voorstel tot “uitsplitsing” van die prijs in een “kale” huurprijs en een bedrag voor de “servicekosten” doen. In het voorstel dient ook een “ingangsdatum” voor die uitsplitsing staan. Die ingangsdatum móet tenminste zijn de 1e van de maand, die twee maanden ná de datum van uw brief ligt. Schrijft u op 10-08-2014 een brief aan uw verhuurder met een voorstel tot uitsplitsing, dan is de ingangsdatum dus 01-11-2014.

Gaat uw verhuurder niet akkoord met uw uitsplitsingsvoorstel, kunt u de Huurcommissie verzoeken dat voorstel te beoordelen.

De Huurcommissie zal uw voorstel overnemen, als de kale huurprijs in uw voorstel niet lager is dan 55% van de “all-in”prijs die u betaalde én het voorstel voor de “servicekosten” door u niet lager is gesteld dan 25% van die “all-in”prijs.

Voldoet uw voorstel niet aan die “55/25” grens, zal de Huurcommissie uw voorstel corrigeren en alsnog die grenzen gerbruiken voor het vaststellen van de “kale” huurprijs en het voorschot.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel de “all-in”prijs voor een woning is € 1000,=. U schrijft een brief met als voorstel voor de “kale” huurprijs op € 600,= en het voorschot op € 250,00. Gaat uw verhuurder met dat voorstel niet akkoord en legt u de kwestie voor aan de Huurcommissie, zal die dat voorstel overnemen, omdat het voldoet aan de “55/25” eis.

Zou in het voorbeeld het voorstel voor de “kale” huurprijs € 500,00 geweest zijn en voor het voorschot € 200,00, dan werd dus niet aan de “55/25” eis voldaan en zou de Huurcommissie dus dat voorstel corrigeren naar een “kale” huurprijs van € 550,00 en een voorschot van € 250,00.

Betaalt u een “all-in”prijs en is uw verhuurder niet bereid die “prijs “ te splitsen en jaarlijks de “servicekosten” met u af te rekenen, neem contact op met het HuurTEAM. Wij kunnen voor u bemiddelen en – als dat niet tot een oplossing leidt – de Huurcommissie voor u inschakelen.