Betaal ik teveel huur?

De maximum huurprijs, die een verhuurder voor een woning/kamer mag vragen, is afhankelijk van het aantal punten, dat uw woning/kamer heeft. Die punten worden berekend voor de oppervlakte van alle vertrekken en voor "luxe voorzieningen" zoals een afzuigkap of een tweede toilet, een grote tuin enz. Hoe berekent u die punten?

Om te beginnen moet u alle vertrekken van de woning opmeten (of van de kamer). U noteert de lengte en de breedte van de woonkamer, de keuken, de slaapkamer(s), de badkamer, het toilet, de zolder en de berging(en). De hal, de gang en de overloop hoeft u niet op te meten.

De maten van alle vertrekken schrijft u op een papiertje. Daarna gaat u naar de website van de Huurcommissie. Op die website - www.huurcommissie.nl - vindt u de "Huurprijscheck". Die wordt steeds aangepast aan de meest recente wetswijzigingen, o.a. het energielabel, dat nu verplicht is bij iedere woning.

Als u een "zelfstandige woning" heeft - dus als u achter uw eigen voordeur een (woon)kamer, toilet en douche heeft - gaat u naar dat deel van de "Huurprijscheck". Huurt u een kamer, gaat u naar het deel "onzelfstandige woonruimte". U vult de gegevens van uw woning/kamer in en vervolgens wordt de maximale huurprijs voor uw woning/kamer berekend. U kunt de puntentelling ook printen. Wij adviseren dat te doen.

Is de huurprijs die u betaalt hóger dan het bedrag, dat de "Huurprijscheck" berekent? Dan kunt u uw verhuurder een verlaging van die huurprijs voorstellen. Dat voorstel móet altijd schriftelijk gedaan worden. Bij de brief moet u een kopie meesturen van de puntentelling, die door de "Huurprijscheck" gemaakt is. De brief moet aan uw verhuurder gezonden tenminste 2 maanden voor de datum, waarop u de verlaging wil laten ingaan.

Let op: is de huur die u nu betaalt méér dan €710,68 en komt uit de puntentelling ook, dat de huur meer dan €710,68 mag zijn, dan kunt u meestal gén huurverlaging vragen. Neem in zo'n geval altijd even contact met ons op, want er zijn uitzonderingen op die regel.

Een voorbeeld: u betaalt nu €600,00 per maand (zonder de servicekosten voor bijv. gas, water en licht). De "Huurprijscheck" geeft aan, dat uw huurprijs maximaal €450,00 zou mogen zijn. U kunt uw verhuurder dan een brief schrijven, dat u de huurprijs van €600,00 met €150,00 tot €450,00 wil verlagen op een datum tenminste 2 maanden verderop. Die datum moet u ook noemen. Die datum is altijd de 1e dag van een maand. Schrijft u de brief op bijv. 10 februari, dan kan de huurverlaging pas ingaan per 1 mei.

Gaat uw verhuurder niet akkoord met het voorstel, of reageert hij helemaal niet, kunt u een procedure tot huurverlaging starten bij de Huurcommissie.

Wij helpen u graag bij het maken van de puntentelling of het maken van de brief aan uw verhuurder. Ook kunnen wij helpen, als de verhuurder bijv. met een tegenvoorstel komt. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook helpen als het nodig is de Huurcommissie in te schakelen.